Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:  BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i

PL  |  EN  |  DE

BMS-10P / -10PV  

WYSOKA WYDAJNOŚĆ POŁĄCZONA Z NISKIMI KOSZTAMI   

Zgrzewarka   do   śrub   i   trzpieni   BMS-10P   ze   zintegrowaną   towarzyszącą   procesowi   kontrolą   jakości   dla   produkcji   zgodnej   z   normą   ISO9001   zwiększa wydajność   i   jakość   połączeń   oraz   obniża   koszty   przypawania.      Jest   szczególnie   odpowiednia   do   aplikacji   stacjonarnych   i   stanowi   podstawowy warunek wstępny do wytwarzania standaryzowanych serii produkcyjnych.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMS-10P / BMS-10PV (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)

ZALETY  

Moduł automatyzacji do półautomatycznego oraz w pełni zautomatyzowanego podawania śrub i kołków 100% monitorowanie i kontrola jakości poprzez pomiar i ocenę wszystkich ważnych parametrów Możliwość monitorowania kontroli jakości z wydrukiem parametrów do celów dokumentacyjnych i archiwizacji (wyposażenie opcjonalne) Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie napięcia ładowania. Brak negatywnego oddziaływania podczas wahań napięcia zasilania. Powtarzalność zgrzewania zgodnie z normą DIN ISO 9001.  
.  
KONTAKT       Tel. : (+48) 322 380 680 Fax : (+48) 322 380 680 E-mail : compart (at) soyer.info.pl

  DANE  

Nr katalogowy: P01063 Zasilanie: 115/230 V -50/60 Hz -16/10 A Zakres przypawania:  M3 - M8  (BMS- 10P) | M3 - M10  (BMS-10PV) Waga: 26 kg Cena na zapytanie.

DO POBRANIA   

Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile: (+48)  601 41 38 22   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 322 380 680  |  Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:   BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-

8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i 

PL  |  EN  |  DE 

BMS-10P / -10PV  

WYSOKA WYDAJNOŚĆ POŁĄCZONA

Z NISKIMI KOSZTAMI   

Zgrzewarka     do     śrub     i     trzpieni     BMS-10P     ze zintegrowaną    towarzyszącą    procesowi    kontrolą jakości    dla    produkcji    zgodnej    z    normą    ISO9001 zwiększa   wydajność   i   jakość   połączeń   oraz   obniża koszty przypawania.  Jest szczególnie odpowiednia do   aplikacji   stacjonarnych   i   stanowi   podstawowy warunek            wstępny            do            wytwarzania standaryzowanych serii produkcyjnych.
.  
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - BMS-10P / BMS-10PV (www.heinz-soyer.pl, www.soyer.co)

ZALETY  

Moduł automatyzacji do półautomatycznego oraz w pełni zautomatyzowanego podawania śrub i kołków 100% monitorowanie i kontrola jakości poprzez pomiar i ocenę wszystkich ważnych parametrów Możliwość monitorowania kontroli jakości z wydrukiem parametrów do celów dokumentacyjnych i archiwizacji (wyposażenie opcjonalne) Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie napięcia ładowania. Brak negatywnego oddziaływania podczas wahań napięcia zasilania. Powtarzalność zgrzewania zgodnie z normą DIN ISO 9001.  

DANE 

Nr katalogowy: P01063 Zasilanie: 115/230 V -50/60 Hz -16/10 A Zakres przypawania:   M3 - M8   (BMS-10P)   |             M3 - M10   (BMS-10PV) Waga: 26 kg Cena na zapytanie
KONTAKT        Tel. : (+48) 322 380 680 Fax : (+48) 322 380 680 E-mail : compart (at) soyer.info.pl

DO POBRANIA