Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
2. Zapalony łuk wytwarza cienką strefę roztopionego metalu na kołku i przedmiocie obrabianym.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - CD2 - thin melting zone (www.soyer.co)
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:  BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i

PL  |  EN  |  DE

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE METODY KONDENSATOROWEJ 

Z ZAPŁONEM OSTRZOWYM 

Przypawanie   śrub   i   kołków   metodą   kondensatorową   od   wielu   jest   stosowane   z   powodzeniem   na   całym   świecie.   Metoda   CD   pozwala   na   przypawanie śrub,    trzpieni,    tulei    wewnętrznie    gwintowanych,    szpilek    do    mocowania    izolacji,    złączy    konektorowych,    specjalnych    sztyftów    oraz    specjalnych elementów   łączących   o   średnicy   od   2   mm   do   12   mm    (   !!!   )   z   takich   materiałów   jak   stal   konstrukcyjna,   stal   nierdzewna,   aluminium   i   mosiądz   do podłoży   metalicznych.   Proces   przypawania   jest   realizowany   przez   rozładowywanie   baterii   kondensatora   w   ułamku   sekundy   od   1   –   3   ms   (0.001   –   0.003 sekundy) przy zastosowaniu elementów złącznych ze specjalnym ostrzem.  Proces   ten   okazał   się   nieoceniony   szczególnie   w   przypadku   konstrukcji   pojazdów,   elementów   metalowych   o   skomplikowanych   kształtach,   pokrytych foliami i powłokami lakierniczymi oraz o charakterze ozdobnym.
1. Ostrze śruby lub kołka styka się z materiałem roboczym. Łuk zostaje zainicjowany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - CD1 - contact with the work-piece (www.soyer.co)
3. Kołek jest zanurzony w jeziorku spawalniczym. Materiał utrwala się i kołek jest przygrzany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - CD3 - stud is immersed in the weld pool (www.soyer.co)
Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile: (+48)  601 41 38 22   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
2. Zapalony łuk wytwarza cienką strefę roztopionego metalu na kołku i przedmiocie obrabianym.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - CD2 - thin melting zone (www.soyer.co)
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 322 380 680  |  Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:   BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-

8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i 

PL  |  EN  |  DE 

SZCZEGÓŁY

DOTYCZĄCE METODY

KONDENSATOROWEJ 

Z ZAPŁONEM OSTRZOWYM 

Przypawanie         śrub         i         kołków         metodą kondensatorową     od     wielu     jest     stosowane     z powodzeniem     na     całym     świecie.     Metoda     CD pozwala     na     przypawanie     śrub,     trzpieni,     tulei wewnętrznie         gwintowanych,         szpilek         do mocowania       izolacji,       złączy       konektorowych, specjalnych   sztyftów   oraz   specjalnych   elementów łączących   o   średnicy   od   2   mm   do   12   mm    (   !!!   )   z takich     materiałów     jak     stal     konstrukcyjna,     stal nierdzewna,    aluminium    i    mosiądz    do    podłoży metalicznych.          Proces          przypawania          jest realizowany        przez        rozładowywanie        baterii kondensatora    w    ułamku    sekundy    od    1    –    3    ms (0.001     –     0.003     sekundy)     przy     zastosowaniu elementów złącznych ze specjalnym ostrzem.  Proces   ten   okazał   się   nieoceniony   szczególnie   w przypadku      konstrukcji      pojazdów,      elementów metalowych       o       skomplikowanych       kształtach, pokrytych   foliami   i   powłokami   lakierniczymi   oraz o charakterze ozdobnym.
1. Ostrze śruby lub kołka styka się z materiałem roboczym. Łuk zostaje zainicjowany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - CD1 - contact with the work-piece (www.soyer.co)
3. Kołek jest zanurzony w jeziorku spawalniczym. Materiał utrwala się i kołek jest przygrzany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - CD3 - stud is immersed in the weld pool (www.soyer.co)