Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
2. Szpic podnosi się do ustalonej wysokości. Łuk zostaje zainicjowany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - DA2 - the arc is ignited (www.soyer.co)
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:  BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i

PL  |  EN  |  DE

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE METODY ŁUKOWEJ 

Z PIERŚCIENIEM CERAMICZNYM LUB GAZEM OCHRONNYM  

Metoda   DA    -   Przypawanie   łukowe   z   zapłonem   przez   podniesienie   kołka   w   osłonie   gazowej   lub   z   pierścieniem   ceramicznym   jest   szczególnie   przydatne w   sytuacji,   gdy   wysokie   wymagania   w   zakresie   bezpieczeństwa   dotyczą   jakości   spawania.   Dzięki   zwiększonej   penetracji   ok.   1-3   mm,   ta   metoda   jest stosowana   głównie   do   przedmiotów   o   minimalnej   grubości   2   mm   i   generuje   wysokiej   jakości   spoinę.   Powierzchnia   czołowa   kołka   jest   całkowicie   i dokładnie   zgrzana   z   obrabianym   przedmiotem.   Metoda   ta   wytwarza   wysokiej   jakości   połączenia   i   okazała   się   nieoceniona   w   konstrukcjach   stalowych, inżynierii   mechanicznej,   budownictwie   okrętowym,   konstrukcji   prefabrykowanych   elementów   wykonanych   z   żelbetonu,   konstrukcji   drzwi   i   okien, konstrukcjach budowlanych i inżynierii lądowej, budowie maszyn i budowie rurociągów. Metoda   SC   -   Przypawanie   łukowe   z   zapłonem   przez   krótkotrwałe   podniesienie   kołka   jest   wariantem   przypawania   łukowego.   Ze   względu   na   płytszą penetrację   ok.   0,4   mm   metoda   ta   może   być   stosowana   nawet   do   przedmiotów   o   minimalnej   grubości   0,6   mm.   Podczas   prawidłowego   ustawiania parametrów   przypawania   proces   ten   generuje   bezpieczne,   jednolite   i   powtarzalne   spoiny.   Próbne   zgrzewy   być   wykonywane   przy   użyciu   przedmiotów o trudnych właściwościach powierzchniowych.
1. Końcówka kołka styka się z obrabianym przedmiotem.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - DA1 - contact with the work-piece (www.soyer.co)
3. Kołek zanurza się w jeziorku spawalniczym. Materiał zestala się, a kołek jest trwale zgrzany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - DA3 - stud is immersed in the weld pool (www.soyer.co)
Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile: (+48)  601 41 38 22   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
2. Szpic podnosi się do ustalonej wysokości. Łuk zostaje zainicjowany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - DA2 - the arc is ignited (www.soyer.co)
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 322 380 680  |  Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:   BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-

8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i 

PL  |  EN  |  DE 

SZCZEGÓŁY

DOTYCZĄCE METODY

ŁUKOWEJ 

Z PIERŚCIENIEM CERAMICZNYM LUB

GAZEM OCHRONNYM  

Metoda    DA     -    Przypawanie    łukowe    z    zapłonem przez   podniesienie   kołka   w   osłonie   gazowej   lub   z pierścieniem        ceramicznym        jest        szczególnie przydatne    w    sytuacji,    gdy    wysokie    wymagania    w zakresie   bezpieczeństwa   dotyczą   jakości   spawania. Dzięki     zwiększonej     penetracji     ok.     1-3     mm,     ta metoda   jest   stosowana   głównie   do   przedmiotów   o minimalnej    grubości    2    mm    i    generuje    wysokiej jakości    spoinę.    Powierzchnia    czołowa    kołka    jest całkowicie     i     dokładnie     zgrzana     z     obrabianym przedmiotem.   Metoda   ta   wytwarza   wysokiej   jakości połączenia       i       okazała       się       nieoceniona       w konstrukcjach    stalowych,    inżynierii    mechanicznej, budownictwie               okrętowym,               konstrukcji prefabrykowanych       elementów       wykonanych       z żelbetonu,   konstrukcji   drzwi   i   okien,   konstrukcjach budowlanych   i   inżynierii   lądowej,   budowie   maszyn   i budowie rurociągów. Metoda   SC   -   Przypawanie   łukowe   z   zapłonem   przez krótkotrwałe    podniesienie    kołka    jest    wariantem przypawania     łukowego.     Ze     względu     na     płytszą penetrację     ok.     0,4     mm     metoda     ta     może     być stosowana    nawet    do    przedmiotów    o    minimalnej grubości       0,6       mm.       Podczas       prawidłowego ustawiania    parametrów    przypawania    proces    ten generuje      bezpieczne,      jednolite      i      powtarzalne spoiny.     Próbne     zgrzewy     być     wykonywane     przy użyciu    przedmiotów    o    trudnych    właściwościach powierzchniowych.
1. Końcówka kołka styka się z obrabianym przedmiotem.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - DA1 - contact with the work-piece (www.soyer.co)
3. Kołek zanurza się w jeziorku spawalniczym. Materiał zestala się, a kołek jest trwale zgrzany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - DA3 - stud is immersed in the weld pool (www.soyer.co)