Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
2. Łuk jest prowadzony spiralnie przez pole magnetyczne i roztapia łączące elementy na całym obszarze.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM2 - arc is guided in a spiral through the magnetic field (www.soyer.co)
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:  BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i

PL  |  EN  |  DE

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE METODY SRM

PRZYPAWANIA W WIRUJĄCYM POLU MAGNETYCZNYM 

Opatentowany    proces    przypawania    kołków    w    promieniowo    symetrycznym    polu    magnetycznym    (Patent    Nr:    10    2004    051    389)    w    połączeniu    z innowacyjnymi   uniwersalnymi   elementami   spawalniczymi   HZ-1   o   płaskiej   powierzchni   czołowej   i   wierzchołku   centrującym   (Patent   Nr:   10   2006   016 553)   umożliwia   bezpieczne   i   czyste   przypawanie   kołków   spawanych   o   średnicy   do   M16   przy   stosunku   grubości   blachy   do   średnicy   kołka   1:10 przełamując dotychczasowe ograniczenie 1:4. W   tym   procesie   nie   jest   już   potrzebne   użycie   pierścieni   ceramicznych,   a   zastosowanie   gazu   ochronnego   chroni   spoinę   przed   wpływem   atmosfery   i zwiększa   wydajność.   Metoda   SRM   i   jej   liczne   zalety   otwierają   całkowicie   nowe   możliwości   zastosowań,   zwłaszcza   w   dziedzinie   automatycznego przypawania i produkcji masowej.
1. Kołek styka się z obrabianym przedmiotem i jest podnoszony. Łuk zostaje zainicjowany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM1 - contact with the work-piece (www.soyer.co)
3. Kołek zanurza się w bardzo płaskiej strefie penetracji i jest nierozłącznie połączony z obrabianym przedmiotem.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM3 - stud is immersed in the very flat penetration zone (www.soyer.co)
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM Technology (www.soyer.co)
Compart(&)Soyer.info.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile: (+48)  601 41 38 22   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
2. Łuk jest prowadzony spiralnie przez pole magnetyczne i roztapia łączące elementy na całym obszarze.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM2 - arc is guided in a spiral through the magnetic field (www.soyer.co)
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 322 380 680  |  Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

 Link do:   BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-

8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i 

PL  |  EN  |  DE 

SZCZEGÓŁY

DOTYCZĄCE METODY

SRM

PRZYPAWANIA W WIRUJĄCYM POLU

MAGNETYCZNYM 

Opatentowany     proces     przypawania     kołków     w promieniowo    symetrycznym    polu    magnetycznym (Patent    Nr:    10    2004    051    389)    w    połączeniu    z innowacyjnymi          uniwersalnymi          elementami spawalniczymi       HZ-1       o       płaskiej       powierzchni czołowej   i   wierzchołku   centrującym   (Patent   Nr:   10 2006     016     553)     umożliwia     bezpieczne     i     czyste przypawanie   kołków   spawanych   o   średnicy   do   M16 przy   stosunku   grubości   blachy   do   średnicy   kołka 1:10 przełamując dotychczasowe ograniczenie 1:4. W    tym    procesie    nie    jest    już    potrzebne    użycie pierścieni     ceramicznych,     a     zastosowanie     gazu ochronnego      chroni      spoinę      przed      wpływem atmosfery   i   zwiększa   wydajność.   Metoda   SRM   i   jej liczne   zalety   otwierają   całkowicie   nowe   możliwości zastosowań,            zwłaszcza            w            dziedzinie automatycznego przypawania i produkcji masowej.
1. Kołek styka się z obrabianym przedmiotem i jest podnoszony. Łuk zostaje zainicjowany.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM1 - contact with the work-piece (www.soyer.co)
3. Kołek zanurza się w bardzo płaskiej strefie penetracji i jest nierozłącznie połączony z obrabianym przedmiotem.
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM3 - stud is immersed in the very flat penetration zone (www.soyer.co)
COMPART Z.Dziembowski Stud & Nut Welding - SRM Technology (www.soyer.co)